Radnička cesta 39, Zagreb, tel.:+385 1 6061 313 |info@asz.hr
NASLOVNA-22020-06-11T12:46:37+00:00
ASZ HOME IMAGE
Sigurnost
na prvome mjestu!
VIŠE O NAMA = 4. ŽELJEZNIČKI PAKET

željezničkog prometa

Agencija za sigurnost

PODNOSITELJI ZAHTJEVA
Dva vlaka
SVE NA
JEDNOM MJESTU
ONE STOP SHOP

4. ŽELJEZNIČKI PAKET

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA JE SAMOSTALNA I NEOVISNA JAVNA USTANOVA OSNOVANA ZAKONOM O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA.

Nadležni smo za sigurnost u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije, kojemu je povjerena zadaća reguliranja i nadzora sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost željezničkog sustava, a naročito poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

DOKUMENTI I OBJAVE / DOGAĐANJA