COR – zajedničko izvještavanje o sigurnosnim događajima

U skladu s ERA-nim projektom „Common Occurrence Reporting (COR)”, cilj je željezničkog sektora EU da razvije zajednički sustav za izvještavanje i razmjenu sigurnosnih događaja. Takav je sustav namijenjen za podršku razvoja sigurnosti željeznica čime se omogućuje željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture poboljšavanje njihovih procesa u upravljanju sigurnošću, pridonosi njihovim boljim odlukama utemeljenim na analizama rizika za operativnu i regulatornu razinu, te se omogućuje bolje razumijevanje sigurnosnih rizika na EU razini.

Trenutno se čitav posao oko procesa izvještavanja i razmjene podataka provodi u okviru razvoja nove zajedničke sigurnosne metode o procjeni sigurnosnog nivoa i sigurnosnih performansi (CSM). Informacije prikupljene kroz COR projekt  bit će razmotrene kao ulazni podaci za razvoj nove legislative.

Pored toga, ERA je razvila „Safety Alert IT tool (SAIT)” kao podršku za brzo izvještavanje i razmjenu nepoznatih ili nedovoljno razumljivih informacija o opasnostima i njihovim posljedica. Ovom alatu se može pristupiti kroz SAIT web platform.

Svim relevantnim dokumentima o COR projektu može se pristupiti na ERA stranicama.