CSM – zajedničke sigurnosne metode

Zajedničke sigurnosne metode (CSM) opisuju u kojoj mjeri trebaju biti ispunjeni sigurnosni nivoi, ostvareni sigurnosni ciljevi u skladu sa sigurnosnim zahtjevima.

Zajedničke sigurnosne metode se direktno primjenjuju i provode u zemljama članicama. Ovisno o njihovom području primjene, primjenjuju ih bilo ovlaštena tijela ili određeni sudionici željezničkog sustava (kao npr.: željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture, subjekti nadležni za održavanje) ili svi skupa.

Zajedničke sigurnosne metode utvrđene su u članku 6 direktive Directive (EU) 2016/798, koja je transponirana u nacionalni Zakon.

Pristup dokumentaciji i regulatornom okviru vezano za CSM – za ocjenu i procjenu rizika, za kontrolu, za zahtjeve sustava upravljanja sigurnošću, za nadzor, za zajedničke sigurnosne ciljeve, za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima, moguće je ostvariti na ERA stranicama.