U skladu sa člankom 46. stavkom 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08, 136/12 i 15/15), Agencija je 20. prosinca 2021. godine, temeljem odobrenja ministra financija, preraspodjelom otpustila 133.100 kuna za potrebe okvira Financijskog plana Razdjela 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.