Financijski plan Agencije sastavni je dio Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Financijski plan Agencije za 2021.