U prilogu objavljujemo izvješće Agencije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu u .pdf formatu.