U prilogu objavljujemo izvješće Agencije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu  .pdf i .csv u formatu.