Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 17. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13, 18/15 i 110/15 i 70/17), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.

Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2019. godinu

Zaključak Vlade RH za Izvješće 2019