Kultura sigurnosti

Agencija je potpisnik Deklaracije kulture sigurnosti Europskih željeznica (engl. The European Railway Safety Declaration – u daljnjem tekstu: Deklaracija), koja je potpisana u sklopu “Railway Safety Summite”, događanja koje je u organizaciji ERA-e i naše Agencije kao domaćina, održano u Dubrovniku od 10. do12. travnja 2018. godine. Niže navedenu Deklaraciju trebamo promicati kako unutar Agencije, tako i unutar čitavog željezničkog sektora.

Deklaracija sigurnosti

Ova Deklaracija pokazuje opredjeljenje Europskih lidera na području željeznice da se ostvaruje svijest i promiče pozitivna sigurnosna kultura kroz čitav željeznički sektor. Pozitivna sigurnosna kultura jača učinkovitost sustava upravljanja sigurnošću, poboljšava sposobnost i učinkovitost upravljanja sigurnošću.

  • Sigurnost je glavni pokretač učinkovitosti i pouzdanosti željezničkih usluga. Sigurnost ne bi trebala imati kompromis kada su u sukobu različiti poslovni interesi. Naša vizija, ciljevi i pokazatelji, raspored resursa, i svi aspekti svakodnevnih djelovanja će biti podrška za to. Dobro upravljanje sigurnošću je uvijek zasnovano na upravljanju rizicima.
  • Naše organizacije će promovirati sigurnost, izvještavanje i principe kulture između upravljačkih funkcija i uposlenika i ostalih strana, uključujući dobavljače i ugovorne strane. Gajiti ćemo zajedničko uvažavanje, podršku i suradnju kako bi kako bi izgradili povjerenje unutar organizacija i stvorili zajedničko razumijevanje o realnosti radnog mjesta.
  • Sigurnost se temelji na individualnoj odgovornosti, koja je sukladna s obrazovanjem, iskustvom i profesionalnim standardima koji odgovaraju ulogama i pojedinačnim funkcijama. Naše organizacije su odgovorne za promicanje pozitivnog sigurnosnog ponašanja i ostvarenje odgovarajućeg okruženja kako bi se omogućilo da rad bude siguran, uključujući provođenje poslova, alate, edukaciju i postupke.
  • U radnom okruženje željezničkog sustava, pojedinci, neovisno o njihovom obrazovanju, profesionalnosti, iskustvu, sposobnostima, i dobroj volji, mogu biti suočeni sa situacijama kada granice ljudskih mogućnosti u kombinaciji s neželjenim i nepredvidivim sustavnim utjecajima mogu dovesti do neželjenih rezultata.
  • Istraživanja i analize događaja trebaju prije svega biti usmjerene na sustavnu provedbu, na uvjete i čimbenike koji utječu na radnu praksu umjesto da se prenosi krivica na pojedinačne odgovornosti. Ova praksa bi se trebala primjenjivati čitavo vrijeme osim u slučajevima grube nepažnje, namjernog kršenja i destruktivnog djelovanja koje ozbiljno može kompromitirati razinu željezničke sigurnosti.
  • Pozitivno sigurnosno ponašanje i inicijative trebaju se postizati i širiti unutar željezničke industrije kako bi se pokazalo da naše organizacije vrednuju kontinuirano poboljšavanje sigurnosti.
  • Zaposleni na svim organizacijskim razinama će definirati kako oni nastoje da kontinuirano razvijaju, promoviraju i redovito ocjenjuju organizacijske principe i praksu kako bi se gajila pozitivna sigurnosna kultura.
  • Zajedno možemo postići naš cilj Europske unije da bude svjetski lider u sigurnosti željeznica.

Model razvoja kulture sigurnosti

Kako bi se podržala izgradnja i odgovarajuća primjena strategija za kontinuirano poboljšanje sigurnosne kulture u Hrvatskom željezničkom sektoru (željeznički prijevoznici, upravitelj infrastrukture, ECM, itd.), Agencija za sigurnost željezničkog prometa zalaže se za Europski model sigurnosne kulture, koji je razvila i podržava ERA. To je konceptualni okvir za ocjenu, koji dozvoljava korisniku da ocjeni sigurnosnu kulturu i identificira područja za poboljšanja.

Model je izgrađen od tri dijela: poticatelji kulture, prihvatljivi obrasci ponašanja i temelji željezničke sigurnosti.

Poticatelji kulture: to su oni nivoi kroz koje se razvija sigurnosna kultura

Prihvatljivi obrasci ponašanja: to su oni podijeljeni oblici razmišljanja i djelovanja, koji prenose organizacijsku kulturu.

Temelji željezničke sigurnosti: to su ona načela koja se moraju odražavati obrascima ponašanja, kako bi se postigla održiva sigurnost i organizacijska izvrsnost.

Pozitivnu sigurnosnu kulturu karakterizira kolektivno opredjeljenje vodstva i uposlenih kako bi se zadovoljila četiri temelja sigurnosti.

Svaki od četiri poticatelja kulture i četiri temelja kulture razlamaju se  u tri atributa. Ukupno dvadeset i četiri atributa pozitivne sigurnosne kulture namijenjeni su kako bi se stvorio odgovarajući alat za željezničke organizacije i utvrdila njihova snaga i slabost u kulturi.

Ovaj model je prezentiran na International Railway Safety Council, 21-26 listopada 2018 u Dublinu te u sklopu European Rail Human and Organisational Factors Seminar, 14-15 Studenog 2018 u Valencienn-esu.

kultura-sigurnosti

Sl. 2.1.3-1 Model razvoja kulture sigurnosti (temeljem European Railway Safety Culture Model)

Ovaj model je alat kojim se podržava stvaranje sigurnosne kulture kroz ocjenjivanje ili nadzor sustava.

U narednom periodu Agencija će tijekom audita kod upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika imati poseban fokus na ocjeni promocije sigurnosne kulture i provedbi odgovarajućeg modela sigurnosne kulture s obzirom na regulatorne obveze u kontekstu 4. željezničkog paketa[1].

[1] Uredba (EU) 2018/762 utvrđuje zajedničke sigurnosne metode vezano za zahtjeve sustava upravljnja sigurnošću prema Direktivi (EU) 2016/798 i regulativama (EU) 1158/2010 i (EU) 1169/2010 u kojima se zahtjva u kontekstu 4. željezničkog paketa, da vezano za sigurnosnu kulturu, željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture dokažu implementaciju strategije s kojom unapređuju i stalno poboljšavaju svoju sigurnosnu kulturu (Annex I i II – član 7.2.3: „ Organizacija će osigurati strategiju za stalno poboljšanje svoje sigurnosne kulture, oslanjajući se na stručne analize i prepoznate metode, kako bi se identificirali problemi ponašanja koji imaju utjecaj na razne dijelove sustava upravljanja sigurnošću i kako bi se postavile mjere kojima se otklanjaju ti problemi“