U Narodnim novinama br. 124/20 su, s datumom 12. studenog 2020., objavljene Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu i Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, koje je Hrvatski sabor usvojio na sjednici 11. studenog 2020. godine.

IZMJENE-DOPUNE FINANC PLAN MMPI 2020 REBALANS STUDENI 13-11_20