Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017 i 144/2020) Registar ugovora Agencije za sigurnost željezničkog prometa objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)

Registar ugovora 2022._I izmjena

Registar ugovora 2022.