SMS-Sustav upravljanja sigurnošću

Sustav upravljanja sigurnošću (SMS) je jedan od temeljnih uporišta sigurnosno pravnog okvira, kojim se podupire visoka razina sigurnosti željeznica. Svi oni akteri koji djeluju unutar željezničkog sustava, kao što su: željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture, snose punu odgovornost za sigurnost sustava, svaki u svojem dijelu, a njihova uspostava učinkovitog SMS-a je način da se ispune ove odgovornosti.

Svrha je SMS-a da se osigura da organizacija postigne svoje poslovne ciljeve na siguran način i da bude usklađena sa sigurnosnim obvezama koje se odnose na nju. Te obveze moraju biti uvijek ispunjene, u okruženju svakodnevnih promjena i složenosti poslovanja.

Podnositelji zahtjeva za jedinstveno sigurnosno potvrđivanje (SSC) ili puštanje vozila na tržište (VA) moraju izgraditi svoj SMS na način da bude usklađen sa zahtjevima nacionalnog Zakona (članak 24. Sustav upravljanja sigurnošću, članak 25. Dijelovi sustava upravljanja sigurnošću), kako bi se uspostavili upravljanje sigurnošću iz svog kruga djelovanja. Sukladno tom cilju, mora se dokazati sukladnost sa zahtjevima postavljenim u Dodatku I i Dodatku II Zajedničkih sigurnosnih metoda – CSM, utvrđenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/762.

Ovi zahtjevi su uređeni na način kako bi pružili kompletnu sliku upravljanja sigurnošću organizacije po principu: Planiraj-Provedi-Provjeri-Unaprijedi (Plan-Do-Chack-Act). Podnositelj zahtjeva mora razmotriti svaki pojedini zahtjev kao i njihovu usklađenost, a kako bi se uspostavio sustav s kojim se upravlja sa svim važnim rizicima.

Strukturirani pristup unutar SMS-a omogućava prepoznavanje opasnosti (hazarda) i kontinuirano upravljanje rizicima povezanim s aktivnostima vlastite organizacije, sa ciljem sprečavanja nesreća. Ovakav pristup uzima u obzir rizike koji su zajednički u sučelju s ostalim čimbenicima željezničkog sustava – uglavnom, željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture, subjektima nadležnim za održavanje, kao i svakim ostalim čimbenicima koji imaju potencijalni utjecaj na sigurno odvijanje željezničkog sustava.

Primjena svih relevantnih elemenata SMS-a ostvaruje organizaciju s potrebnim povjerenjem da upravlja i da će neprestano upravljati sa svim povezanim rizicima unutar svojih aktivnosti u svim organizacijskim uvjetima.

Zrele organizacije, pri tome, prepoznaju da se učinkovito upravljanje rizicima može ostvariti jedino kroz proces koji u sebi objedinjuje tri važne komponente: tehničku komponentu s korištenim alatima i opremom, ljudsku komponentu – radnike, zajedno s njihovim vještinama, znanjima, obrazovanjem, i motivacijom te organizacijsku komponentu koja se sastoji od postupaka i metoda koje definiraju povezanost zadataka.