Radnička cesta 39, Zagreb, tel.:+385 1 6061 313 |info@asz.hr
NASLOVNA-22020-06-30T13:06:47+00:00
ASZ HOME IMAGE
Sigurnost
na prvome mjestu!
VIŠE O NAMA = 4. ŽELJEZNIČKI PAKET
dva_vlaka-web

željezničkog prometa

Agencija za sigurnost

PODNOSITELJI ZAHTJEVA
Dva vlaka
SVE NA
JEDNOM MJESTU
ONE STOP SHOP

4. ŽELJEZNIČKI PAKET

AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA JE SAMOSTALNA I NEOVISNA JAVNA USTANOVA OSNOVANA ZAKONOM O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa je nacionalno tijelo nadležno za sigurnost željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj u smislu zakonodavstva Europske unije o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava EU. Osnivač Agencije je Vlada Republike Hrvatske. Agencija je neovisno tijelo i javna ustanova odgovorna za svoj rad Vladi Republike Hrvatske s ovlastima utvrđenim u Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“ broj 63/2020).

DOKUMENTI I OBJAVE / DOGAĐANJA

Go to Top