Inspekcija željezničkog sustava

Jedan od strateških ciljeva Agencije (postavljenih našim Programom rada i razvoja Agencije) je poboljšanje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Zbog toga, polažemo veliku važnost na prikupljanje i podastiranje objektivnih dokaza iz željezničkog sustava, kako bi se osiguralo učinkovito donošenje odluka na temelju poznavanja rizika.

Podaci se prikupljaju i koriste kroz proces audita sustava upravljanja sigurnošću (SMS) i inspekcija u skladu s nacionalnim i obvezujućim regulatornim okvirom EU. Postupci inspekcije i prekršajnih odredbi propisane su Zakonom (članci 139.-148.).

Važan čimbenik za poticanje napretka interoperabilnosti i sigurnosti čini nadzor organizacija relevantnih za željeznički sustav, posebno: upravitelja infrastrukture, željezničkih organizacija, ECM-a te, po potrebi, ostalih relevantnih organizacija s obzirom na sigurnost i interoperabilnost.