Ravnatelj Agencije

Sukladno članku 18. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine broj 63/2020; u nastavku: Zakon) ravnatelj Agencije vodi stručni rad Agencije, organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Agencije.

Ravnatelja Agencije imenuje Vlada na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Javni natječaj za ravnatelja Agencije iz stavka 2. Zakona provodi Ministarstvo.

Ravnatelj obavlja svoju dužnost profesionalno kao zaposlenik Agencije.

Ravnatelj Agencije

Želimir Delač, dipl. ing. el.

zelimir.delac@asz.hr