Istraživanje nesreća

Lekcije koje se nauče iz istraživanja nesreća su vrlo važne za provedbu sigurnosti željezničkog sustava. Iz tog razloga, zemlje članice moraju imati uspostavljena tijela za istraživanje – Nacionalna tijela za istraživanje (eng.: NIB-National Investigations Bodies). U Republici Hrvatskoj, ovo tijelo je: “Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu – AIN”.

Istraživanja nesreća imaju za cilj utvrditi uzroke nastanka nesreća, kao i korijene nastanka tih uzroka prije direktnih uzroka, kao npr. nedostatke unutar sustav upravljanja sigurnošću unutar sektora ili nedostatke unutar regulatornog okvira.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa prikuplja i analizira informacije, sigurnosne preporuke i izvještaje koje dostavlja AIN-u, u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti željezničkog sustava (Članak 135.).

zrcalna slika vlaka