Podnošenje zahtjeva za odobrenje ERTMS sustava uz tračnice

Da bi se osigurala ujednačena primjena ERTMS-a (Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom) i interoperabilnost na razini EU, potrebno je od ERA-e dobiti odobrenje za ERTMS sustav uz prugu (trackside approval) kako bi se provjerila sukladnost predloženih tehničkih rješenja s odgovarajućim Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost tj. kako bi se provjerilo da li su predložena tehnička rješenja u potpunosti interoperabilna.

Odobrenje za ERTMS sustav sa strane pruge (trackside approval) sastavni je dio budućeg predmeta za davanje odobrenja za puštanje u uporabu odgovarajućeg signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog podsustava, koji u sebi sadrži Europski sustav za upravljanje tračničkim vozilima (European Train Control System (ETCS)) i Globalni sustav mobilnih komunikacija (Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R)).

Tko mora podnijeti zahtjev za ERTMS odobrenje?

Podnositelj zahtjeva može biti privatna ili pravna osoba koja zahtijeva odobrenje od ERA-e za predviđena tehnička rješenja. Podnositelj zahtjeva može biti isti entitet koji će kasnije zahtijevati puštanje u uporabu odgovarajućeg podsustava. Podnositelj zahtjeva treba podnijeti svoj zahtjev prije objave tendera za opremu koja se ugrađuje u ERTMS sustav uz prugu.

Kako se podnosi zahtjev?

Podnositelj zahtjeva treba biti upućen u Preporuku Komisije o harmoniziranoj primjeni ERTMS-a u EU i povezanim vodičem za podnošenje zahtjeva koji pruža informacije o pravnoj osnovi i postupku prijave.

Sve prijave za ERTMS moraju se podnijeti putem aplikacije One-Stop Shop (OSS).

U svakom slučaju, preporuča se podnositeljima zahtjeva da prije podnošenja svojeg zahtjeva kontaktiraju ERA-u o svojim namjerama vezanim za projekt ERTMS-a!

ERA i podnositelj zahtjeva nakon toga mogu pokrenuti kontakte oko tzv. inicijalnog uvođenja u postupak kada se od podnositelja zahtjeva očekuje da predstavi projekt, njegove namjere oko budućih detalja i tehničkih rješenja koja su predmet budućeg zahtjeva za puštanje u uporabu.  Rezultat ovog kontakta trebao bi biti da podnositelj zahtjeva i ERA potvrde pravi opseg zahtjeva. Službeni zahtjev za inicijalno uvođenje u postupak ERTMS-a, upućuje se ERA-i preko kontakta: Initial engagement request.

Nacionalna tijela ovlaštena za sigurnost (NSA-i) uključena u postupak odobravanja ERTMS podsustava, mogu biti uključena u sklopu inicijalnog uvođenja u postupak, dati svoje mišljenje na prijedlog dogovora s podnositeljem zahtjeva te davati svoja mišljenja u kasnijoj fazi postupka za davanje odobrenja.

Za ocjenu zahtjeva za odobrenje ERTMS sustava uz tračnice, ERA primjenjuje iznos od 130 eura po satu sukladno člancima 1. i 3 Uredbe Komisije (EU) 2018/764 o pristojbama i naknadama koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje.

Gdje se mogu naći odgovarajuće rješenje vezano na zahtjev?

Rješenje – odobrenje vezano na zahtjev za odobravanje ERTMS sustava uz tračnice može se naći u sustavu One-Stop Shop (OSS). Jedino podnositelj zahtjeva može pristupiti ovim informacijama.

Od kada se primjenjuje odobravanje ERTMS sustava uz tračnice?

Odobrenja za ERTMS sustav uz tračnice primjenjuju se na sve tendere za ERTMS opremu koji su objavljeni nakon 16. lipnja 2019. ili su pokrenuti prije ali nisu zatvoreni na taj dan.

Iako se traži odobravanje ERTMS sustava uz prugu zbog odobravanja za puštanje u uporabu podsustava u koji je uključen ERTMS, kao što je navedeno u Direktivi (EU) 2016/797, utvrđene su prelazne odredbe u članku 55 ove direktive. Zbog ovih odredbi, i zbog slučajeva opreme ERTMS-a sustava uz tračnice koja još nije dobila odobrenje, ERA mora biti o tome upoznata prije stavljanja ovog podsustava u uporabu.