Misija – vizija i politika poslovanja

Naša je vizija, biti vodeća sigurnosna agencija u regiji, koja osigurava kontinuirani napredak sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Naša je misija, unaprijediti sigurnost i interoperabilnost hrvatskog i europskog željezničkog sustava te stvoriti okolnosti za siguran i neprekinut promet roba i putnika.

 

  1. Orijentacija prema podnositelju zahtjeva

Polazište ove politike Agencije je usmjereno na podnositelja zahtjeva.

Agencija rješava upravne predmete, koji se moraju provesti na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način sukladno zakonodavnom okviru.

  1. Vodstvo

Vodstvo osigurava jedinstvo vizije, misije, politike i operativnih ciljeva te stvaranje okruženja u kojem će ljudi u organizaciji postati u potpunosti uključeni u ostvarivanju organizacijskog smjera.

  1. Profesionalna i etička obveza

U obavljanju svojih dnevnih aktivnosti, zaposlenici se moraju ponašati profesionalno, nepristrano, objektivno, neovisno, transparentno i razmjerno. Razvoj i unapređenje komunikacije zaposlenika unutar Agencije temelji se na njihovom međusobnom poštivanju i uvažavanju različitosti mišljenja.

  1. Kultura sigurnosti

Jačanje i širenje kulture sigurnosti jedan je od temeljnih zadataka svih uposlenika Agencije. Kultura sigurnosti mora biti prepoznata u svakodnevnom radu, a posebno kroz komunikacijske aspekte poslovanja i širenja svijesti o sigurnosti unutar željezničkog sektora. U tom sklopu potrebno je uspostaviti kvalitetne komunikacijske planove te vještine i metodologiju unapređenja sigurnosne kulture, posebno kroz aspekte nadzora i jačanja sustava upravljanja sigurnosti utemeljenog na upravljanju rizicima.

  1. Pravna sukladnost

Mi djelujemo u skladu sa zakonom i primjenjujemo pravila i postupke utvrđene u važećim EU i nacionalnim  propisima. Pri tome uvažavamo i primjenjujemo sve obvezujuće i prihvatljive norme.

  1. Predanost kvaliteti procesa

Naši zaposlenici su svjesni načela kvalitete kako bi unaprijedili poslovanje i željeznički sustav. Uvođenje i usvajanje sustava upravljanja kvalitetom je naš strateški zadatak u narednom razdoblju kako bi unaprijedili, ojačali i uspostavili dugoročne i kratkoročne ciljeve poslovanja. Posebno se ovo načelo upravljanja sustava odnosi na razvoj procesa u sklopu uvođenja 4. željezničkog paketa.

  1. Jačanje procesa kroz kontekst upravljanja rizicima

U sklopu načela upravljanja kvalitetom zalažemo se za pristup utemeljen na upravljanju rizicima. Svjesni smo činjenice da se u sklopu realizacije poslovnih ciljeva nalaze mnogi rizici. Naša organizacija mora biti sposobna da na temelju znanja i iskustva može što bolje i na vrijeme utvrditi rizike i njihove izvore te utvrditi načine postupanja s rizicima uvažavajući cjelovitost konteksta u kojem se rizici nalaze. Upravljanje rizicima se mora temeljiti na međunarodno prihvatljivim metodama i normama (ISO 31000). Učinkovit sustav upravljanja rizicima može donijeti koristi za jačanje organizacijske sposobnosti Agencije te jačanje sigurnosti željezničkog sektora.

  1. ”Sazrijevanje sustava” – elementi sustava upravljanja zasnovani na ”Matrici ERA-e”

Agencija je prihvatila ”Model sazrijevanja sustava” koji se temelji na ”Matrici ERA-e”, a temeljem koje se prati napredak sustava upravljanja u Agenciji te usklađenost sa zakonodavnim okvirom. Elementi, s vremena na vrijeme, ocjenjuju se na osnovi sustavnih procjena (audita).

  1. Uključenost zaposlenika

Suradnja i uključenost svih zaposlenika omogućuje da se njihove sposobnosti u potpunosti i učinkovito iskoristite za dobrobit organizacije i željezničkog sustava.

  1. Stalna poboljšanja

Stalna poboljšanja su uvjet za održivi razvoj i rast naše Agencije u skladu s našom vizijom, misijom, politikom i ciljevima navedenim u našim planskim i programskim dokumentima.