Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: [...]