Nacionalna pravila

Nacionalna pravila su sva važeća pravila koja je donijela zemlja članica, koja sadrže zahtjeve za željezničku sigurnost ili tehničke zahtjeve, osim onih pravila koja su propisana EU zakonodavstvom ili internacionalnim pravilima, a koja se unutar zemlje članice primjenjuju na željezničke prijevoznike, upravitelja infrastrukture ili ostale sudionike unutar željezničkog sustava.

Nacionalna pravila sadrže zahtjeve koji su važni za sigurnost i interoperabilnost. Termini „nacionalna sigurnosna pravila“ i „nacionalna tehnička pravila“ (u prijašnjim direktivama 2004/49/EC i 2008/57/EC) zamijenjena su u jedan naziv „nacionalna pravila“ – vidi: Zakon, članak 23.).

Nova nacionalna pravila se mogu utvrditi samo na način kako to utvrđuje Zakon u članku 23.

Sva nacionalna pravila moraju biti prijavljena od strane zemalja članica.

Sva nacionalna pravila su javno dostupna:

  • Mjerodavna nacionalna pravila za puštanje vozila na tržište (VA) su objavljena u ERA sustavu na sljedećem linku: Reference Documents Database (RDD)
  • Mjerodavna nacionalna pravila za puštanje u uporabu stabilnih postrojenja i ostala nacionalna pravila sukladno članku 23. Zakona su dostupna u NOTIF-IT
  • Mjerodavna nacionalna pravila za ETCS i GSM-R su ovdje.

Sukladno „Programu za čišćenje nacionalnih pravila (rules cleaning-up programme)“, ERA ispituje postojeća nacionalna pravila u zemljama članicama, kako bi se osiguralo da se primjenjuju samo odobrena pravila.

ERA razvija jedinstveni registar pravila (Single Rules Database – SRD) koji će zamijeniti sve gornje registre.

Pristup relevantnoj EU dokumentaciji i regulatornom okviru vezano za nacionalna pravila, moguće je ostvariti na ERA stranicama.