TSI-Tehničke specifikacije za interoperabilnost

Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI) utvrđuju tehničke i operacionalne standarde koje mora zadovoljavati svaki podsustav ili dio podsustava kako bi se ispunili osnovni zahtjevi i osigurala interoperabilnost željezničkog sustava Europske unije (EU).

U pogledu TSI, Direktiva (EU) 2016/797 (koja je prenesena u Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava) definira zahtjeve za podsustave, bilo strukturne ili funkcionalne, koji sačinjavaju željeznički sustav EU.

Za svaki od ovih podsustava, moraju biti utvrđeni i ispunjeni osnovni zahtjevi  te tehničke specifikacije, posebno u pogledu njihovih sastavnih dijelova i sučelja. Osnovni zahtjevi mogu se sažeti kao zahtjevi za: sigurnost, pouzdanost i dostupnost, zdravlje, zaštititu okoliša, tehničku kompatibilnost i pristupačnost.

Nacionalna pravila mogu se koristiti umjesto TSI-ja jedino u slučajevima:

– Tehničke kompatibilnosti (kada postoji naslijeđeni željeznički sustav koji nije projektiran i izrađen u skladu s TSI-ima);

– U specifičnim slučajevima (kada su za neki dio željezničkog sustava potrebne posebne odredbe u TSI-ju, bilo privremene ili trajne)

– Otvorenih pitanja (kada nacionalna pravila osiguravaju rješenje za takva pitanja).

U nacionalnom Zakonu je područje TSI utvrđeno u poglavlju V. Tehničke specifikacije za interoperabilnost – TSI

Veze na ostalu regulativu i dokumentaciju TSI: LINK