Imenovana tijela – DeBo

Imenovano tijelo – M.V.M. ZVON

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo M.V.M. ZVON d.o.o., iz Zagreba, Topnička 4, MB: 0840670, OIB: 34963795933, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 47. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav i prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi.

http://zvon.hr/

Imenovano tijelo – Centar za tračničke sustave d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/14-01/12, URBROJ: 530-05-2-2-1-15-5, Zagreb, 6. ožujka 2015. godine, ovlašćuje se tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., iz Zagreba, Boškovićeva 7, MB: 080903428, OIB: 65350043479, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 44. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15) za strukturne podsustave: elektroenergetski infrastrukturni podsustav i podsustav vozila.

http://cts-rail.hr/o-nama/

Imenovano tijelo – INFRACERT d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/19-01/6; URBROJ: 530-08-2-1-1-19-5 od 28. svibnja 2019.) trgovačko društvo INFRACERT d.o.o. dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.

https://infracert.hr/o-nama/

Imenovano tijelo – RAIL ASSESSMENT d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/18-01/8; URBROJ: 530-08-2-1-1-18-5 od 5. listopada 2018.) trgovačko društvo RAIL ASSESSMENT d.o.o. iz Zagreba dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.