Imenovana tijela – DeBo

List of the DeBos registered in RDD

https://rdd.era.europa.eu/rdd/ReportsMangementPage.aspx?reportpath=%252FReports_RDD%252FNRD%252F2.%2520Reports%2520for%2520additional%2520information%252FList%2520of%2520DeBos&page=1&sortname=id&sortorder=asc&rowNum=1000&selrow=3&selGrid=MainContent_grdReports_GRID

Imenovano tijelo – GRANOVA d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-02/23-01/1, URBROJ: 530-06-1-1-23-4, Zagreb, 31. srpnja 2023. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo Granova d.o.o. iz Susedgrada, Bolnička 51/3, MBS: 080326558, OIB: 39632230563, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima, u skladu s člancima 39. do 41. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20) za željezničke strukturne podsustave: „građevinski podsustav“, „elektroenergetski podsustav“ i „prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi“.

https://www.granova.hr/hr/

Imenovano tijelo – Željezničko projektno društvo d.d. 

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/22-01/6, URBROJ: 530-06-1-1-22-4, Zagreb, 07. lipnja 2022. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo Željezničko projektno društvo d.d. iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 11/II, MBS: 080169630, OIB: 18838398076, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima, u skladu s člancima 39. do 41. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20) za željezničke strukturne podsustave: „građevinski podsustav“, „elektroenergetski podsustav“ i „prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi“.

https://www.zpd.hr/

Imenovano tijelo – DB Engineering & Consulting GmbH

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/21-01/22, URBROJ: 530-08-2-21-2, Zagreb, 10. studenoga 20121. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo DB Engineering & Consulting GmbH Podružnica Zagreba, Oreškovićeva 10 a, MBS: 080779586, OIB: 79085468579, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima, u skladu s člankom 39. stavka 13.  Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20), za željezničke strukturne podsustave “elektroenergetski podsustav” i “prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi”.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/22-02/1, URBROJ: 530-06-1-1-22-4, Zagreb, 17. studenoga 2022. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo DB Engineering & Consulting GmbH Podružnica Zagreba, Oreškovićeva 10 a, MBS: 080779586, OIB: 79085468579, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima, u skladu s člankom 39. stavka 13.  Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20), za željeznički strukturni podsustav “građevinski podsustav”.

Imenovano tijelo – INFRACERT

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/21-01/3, URBROJ: 530-06-1-1-23-6, Zagreb, 11. listopada 2023. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo INFRACERT d.o.o., iz Zagreba, Zaharova 7, MB: 081140991, OIB: 87957501835, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima, u skladu s člancima 39. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20), za željeznički strukturni podsustav „građevinski podsustav“.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/21-01/3, URBROJ: 530-08-2-1-1-21-2, Zagreb, 23. ožujka 2021. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo INFRACERT d.o.o., iz Zagreba, Zaharova 7, MB: 081140991, OIB: 87957501835, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima, u skladu s člancima 39. do 41. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 63/20) za željeznički strukturni podsustav: prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/19-01/6; URBROJ: 530-08-2-1-1-19-5 od 28. svibnja 2019.) trgovačko društvo INFRACERT d.o.o. dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.

https://infracert.hr/

Imenovano tijelo – M.V.M. ZVON

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-080-09/17-01/1, URBROJ: 530-05-3-2-2-17-4, Zagreb, 30. listopada 2017. godine, ovlašćuje se trgovačko društvo M.V.M. ZVON d.o.o., iz Zagreba, Topnička 4, MB: 0840670, OIB: 34963795933, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 47. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav i prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi.

http://zvon.hr/

Imenovano tijelo – Centar za tračničke sustave d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KLASA: UP/I-341-01/14-01/12, URBROJ: 530-05-2-2-1-15-5, Zagreb, 6. ožujka 2015. godine, ovlašćuje se tvrtka Centar za tračničke sustave d.o.o., iz Zagreba, Boškovićeva 7, MB: 080903428, OIB: 65350043479, za imenovano tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s člancima 44. i 49. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13, 18/15) za strukturne podsustave: elektroenergetski infrastrukturni podsustav i podsustav vozila.

http://cts-rail.hr/o-nama/

Imenovano tijelo – RAIL ASSESSMENT d.o.o.

Na temelju rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/18-01/8; URBROJ: 530-08-2-1-1-18-5 od 5. listopada 2018.) trgovačko društvo RAIL ASSESSMENT d.o.o. iz Zagreba dobilo je ovlaštenje za imenovano tijelo (DeBO) za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti s nacionalnim tehničkim pravilima za strukturne podsustave: elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi i podsustav vozila.

https://railassessment.hr/

info@railassessment.hr