Radnička cesta 39, Zagreb, tel.:+385 1 6061 313 |info@asz.hr

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za proračunsku godinu 2020. objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Go to Top