Prijevoz opasnih tvari

Agencija pomaže ERA-i i nadležnom Ministarstvu (MMPI) u razvoju regulative vezane za prijevoz opasnih tvari (Transport of Dangerous Goods – TDG) u cilju stalnog poboljšanja sigurnosti i interoperabilnosti na učinkovit način, te kako bi se osigurala konzistentnost regulative razvijene na EU i na internacionalnoj razini.

Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, Agencija podržava i pomaže u razvoju raznih vodiča, preporuka i ostalih inicijativa, pod pokroviteljstvom UNECE i OTIF prema daljnjem usklađenju u pristupu sigurnosti i interoperabilnosti TDG.

U vezi transporta opasnih tvari Agencija, kroz svoje inspekcijske aktivnosti i nadzor sudionika u prometu, konstantno radi na preventivnim mjerama za smanjenje iskliznuća vagona u teretnom transportu odnosno ublažavanju ovih događaja.

Pristup relevantnoj EU dokumentaciji i regulatornom okviru vezano za TDG, moguće je ostvariti na ERA stranicama.