Izjava o pristupačnosti

Agencija za sigurnost željezničkog prometa nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Agencije za sigurnost željezničkog prometa koje se nalazi na adresi https://www.asz.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.asz.hr/ u većoj mjeri je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio slika, datoteka i/ili poveznica nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku;
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata (kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis), odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • video sadržajima nedostaju titlovi (autorsko djelo trećih strana).

Agencija za sigurnost željezničkog prometa radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za sigurnost željezničkog prometa.
Izjava je zadnji put preispitana 11. rujna 2020. Agencija za sigurnost željezničkog prometa će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Agenciju za sigurnost željezničkog prometa. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Agencije za sigurnost željezničkog prometa korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@asz.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.