EZ ocjena sukladnosti

Ocjena sukladnosti je proces kojeg provodi proizvođač kako bi dokazao ispunjavanje sukladnosti sa specifičnim zahtjevima. Tijela za ocjenu sukladnosti (sukladno Zakonu, članak 39.) su prijavljena tijela (engl. Notified Body – NoBo) i imenovana tijela (engl. Designated Body – DeBo).

Prijavljeno tijelo (NoBo) je pravna osoba koja obavlja zadaće ocjenjivanja sukladnosti u skladu s odabranim TSI-em za koje je prijavljeno.

Imenovano tijelo (DeBo) je pravna osoba (prepoznata i nadzirana od nadležnog Ministarstva), koja obavlja zadaće ocjenjivanja sukladnosti za koje je imenovano, a u skladu s nacionalnim pravilima. Popis odobrenih DeBo-a nalazi se na sljedećem LINKU.

U EU zakonodavstvu, postupci ocjene sukladnosti, također se nazivaju i „moduli“, koji se odnose na faze projektiranja i proizvodnje proizvoda.

Glavni referentni dokument o ocjeni sukladnosti je Odluka 768/2008/EC, kojom se, osim što se utvrđuju pravila za EC označavanje proizvoda, utvrđuju i moduli koji se koriste za sve obvezujuće sektore prilikom stavljanja proizvoda na tržište. Ovaj skup posebnih modula je definiran Odlukom 2010/713/EU.

Većina ovih specifičnih modula traže neovisnu treću-stranu za ocjenu sukladnosti, koja provode tijela koje su zemlje članice prijavile Europskoj komisiji. Ova tijela su prijavljena tijela (engl. Notified Body – NoBo).

Europska komisija je postavila posebnu grupu za koordinaciju i suradnju između NoBo-a – „NB-RAIL Coordination Group”.

ERA nadzire NoBo-e i, u tu svrhu; ERA je razvila posebnu shemu u kojoj su utvrđeni detalji kako se ocjenjuju NoBo-i. Ovaj sustav nadzora je podržan i kroz aktivnosti koje se provede od zemlje članica.

Pristup relevantnoj EU dokumentaciji i regulatornom okviru vezano za ocjenjivanje sukladnosti, moguće je ostvariti i na ERA stranicama.