Financijska sredstva za nabavu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, a odobrena u Financijskom planu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2021. godinu koji je sastavni dio Financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu. Ovaj plan nabave podliježe promjenama prilikom donošenja izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2021. godinu.

ASŽ-plan nabave_2021