Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu objavljene su u Narodnim novinama (NN 63/23) i stupile su na snagu dana 13. lipnja 2023. godine. Sastavni dio tih izmjena i dopuna je i 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu koju je prethodno donijelo Upravno vijeće Agencije na 67. sjednici održanoj 3. travnja 2023. godine.

Odluka UV-a o 1. Izmjeni i dopuni FP Agencije za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu.xlsx

1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2023. godinu