Podnositelj zahtjeva može biti privatna ili pravna osoba koja zahtijeva odobrenje od ERA-e za predviđena tehnička rješenja. Podnositelj zahtjeva može biti isti entitet koji će kasnije zahtijevati puštanje u uporabu odgovarajućeg podsustava. Podnositelj zahtjeva treba podnijeti svoj zahtjev prije objave tendera za opremu koja se ugrađuje u ERTMS sustav uz prugu.