U skladu sa člankom 60. stavkom 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Agencija je 20. prosinca 2023. godine, temeljem odobrenja ministra financija, preraspodjelom otpustila 11.190 eura za potrebe okvira Financijskog plana Razdjela 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu – preraspodjela prosinac 2023.

Financijski plan Agencije za 2023. godinu – preraspodjela prosinac 2023.