Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 25. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa („Narodne novine“, br. 120/08), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.

Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2012. godinu