Sukladno Godišnjem programu rada i razvoja Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2018. godinu, Akcijskom planu Agencije za 2018. godinu koji predstavlja njegovu razradu te planu rada željezničkih inspektora u okviru Uprave za poslove inspekcije, Agencije za sigurnost željezničkog prometa, željeznički inspektori su tijekom 2018. godine kontinuirano poduzimali radnje inspekcijskih nadzora – pregleda, te određivali upravne i prekršajne mjere iz svoje nadležnosti, a u svezi nadzora nad provedbom Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti u željezničkog sustava i izravno primjenjivih propisa Europske unije, Zakona o prijevozu opasnih tvari, propisa i općih akata donesenih na temelju istih.

Tijekom 2018. godine, željeznički inspektori, obavili su ukupno 29 inspekcijska nadzora, odnosno 969 inspekcijskih pregleda, a kako slijedi.