Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu su u utorak, 31. listopada 2023. godine, objavljene u Narodnim novinama (NN 129/23) i stupile su na snagu 2. studenog 2023. godine.

Sastavni dio tih izmjena i dopuna je i 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu koju je prethodno donijelo Upravno vijeće Agencije na 73. sjednici održanoj 17. listopada 2023. godine.

2. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu (NN 129/2023)

Odluka Upravnog vijeća i 2. Izmjenama i dopunama FP Agencije za 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu.xlsx

2. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu.prihodi.xlsx