Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 20. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 63/20), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.

Zaključak Vlade RH o Izvješću o radu Agencije za 2022. godinu

Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2022. godinu