Informacije o isplatama sredstava koje se izvršavaju direktno s jedinstvenog računa državnog proračuna nalaze se na web stranici Ministarstva financije:
Pregled izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu (drzavna-riznica.hr)

Informacije o isplatama specifičnih transakcija koje se izvršavaju sa računa HR7110010051563101385

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024. ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024. ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA.EXCEL

 

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024. GODINE ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024. GODINE ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA.EXCEL

 

INFORMACIJE O TROSENJU SREDSTAVA ZA SIJECANJ 2024. GODINE ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA

INFORMACIJE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024. GODINE ZA KATEGORIJU 2 PRIMATELJA SREDSTAVA.EXCEL