„Agencija za željeznice Europske Unije organizirala je u siječnju 2024. godine Safety Oversight Training – interaktivnu obuku za Nadzor kulture sigurnosti u željezničkom prometu sa ciljem integracije modela sigurnosne kulture u sam nadzor željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture. Obuka je bazirana na stvarnim slučajevima te namijenjena nacionalnim tijelima za sigurnost kako bi unutar nadzora i u komunikaciji sa  željezničkim sektorom učinkovito utjecali na nacionalnu kulturu sigurnosti. Obuka je bila ograničena na dvanaest odabranih predstavnika iz država članica, a ASŽ je predstavljao pomoćnik ravnatelja za reguliranje i nadzor sigurnost i željezničkog prometa dr.sc. Tihomir Pleša.“

https://www.youtube.com/embed/8p3Qey0YeH4