Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavljen je u Narodnim novinama broj 149/23 (149/23) i na Internet stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čije je sastavni dio i Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu 

Upravno vijeće_Odluka o usvajanju prijedloga FP 2024.-2026.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2024.-2026.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2024.-2026.