U prilogu objavljujemo Izvješće Agencije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Izvješće Agencije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu