Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno članku 20. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 63/20), dužna je podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.
Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2020. godinu
Zaključak Vlade RH za Izvješće 2020.