Na temelju članka 17. stavaka 4. i 5. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine, br. 63/20) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za imenovanje jednog člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa, NN 138/2022 (25. 11. 2022.)

Javni natječaj – imenovanje jednog člana Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa