Financijski plan Agencije za 2023. i projekcije za razdoblje 2024.-2025.

Financijski plan Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024.-2025. objavljeni su u  Narodnim novinama br. 145/22 kao dio financijskog plana nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Upravno vijeće_Odluka o Financijskom planu Agencije za 2023. i projekcije za razdoblje 2024. – 2025.

Financijski plan Agencije za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. – 2025.xlsx

Financijski plan Agencije za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. – 2025.

Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2023.-2025.

Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana Agencije za sigurnost željezničkog prometa za razdoblje 2023.-2025.